Khóa học online - Steel Making - by NPTEL

Category: Materials Science and Engineering Published: 26 December 2016
Hits: 1131

NPTEL Courses :: Metallurgy and Material Science :: Steel Making.

Steel Making by Prof. Deepak Mazumdar, Prof.S.C.Koria, Department of Material Science and Engineering, IIT Kanpur, India

Khóa học bao gồm 42 bài giảng bằng tiếng Anh.

Tải file: tiếng, PDF, phụ đề tại đây.

xahoihoctap.NET
Author: Social Learning Network
About: Teaching resource - the 1st Vietnamse Portal in Metallurgy and Materials Technology. Cổng thông tin về lĩnh vực luyện kim và kỹ thuật vật liệu. Lĩnh vực chủ chốt: gang trắng Cr cao, thiêu kết xung điện plasma, xử lý nhiệt, tự động hóa trong luyện kim, luyện kim phi coke, động học hoàn nguyên Oxit sắt.

Donate

Donate using PayPal
Amount: