Getting Started with Arduino - Lời nói đầu

Category: Arduino
Published: 18 December 2013
Hits: 5003

Một vài năm về trước, tôi nhận được một thử thách rất thú vị, đó là hướng dẫn những nhà thiết kế những kiến thức cơ bản về điện tử học để họ có thể xây dựng mô hình vật thể tương tác mà họ đang thiết kế.

Ban đầu, tôi hướng dẫn học về điện tử học...

 

Ổn định nhiệt độ lò sử dụng điều khiển tinh chỉnh bằng cặp nhiệt điện

Category: Arduino
Published: 12 December 2013
Hits: 11856

Dự án hoàn toàn mới đầu tiên của tôi bắt đầu với một lớp khoa học vật liệu mà tôi dạy ở học viện Seattle. Nhiều bài giảng của tôi yêu cầu phải có sự điều khiển chính xác thời gian và nhiệt độ trong khoảng 300 – 700°C. Tôi được sử dụng một chiếc...

 

Giới thiệu về Arduino

Category: Arduino
Published: 04 December 2013
Hits: 15614

Arduino là bo mạch vi điều khiển mạch đơn được sử dụng để làm thiết bị điện tử cho các dự án đa lĩnh vực theo cách tiếp cận dễ dàng đối với người sử dụng. Phần cứng bao gồm một bảng mạch điện tử phần cứng dạng nguồn mở được thiết từ bộ vi xử lý 8-bit Atmel AVR , hoặc 32-bit Atmel ARM. Phần mềm...

 

Page 3 of 3

Donate

Donate using PayPal
Amount: