Các thông tin mới nhất về các mở rộng của Joomla

Category: Joomla Published: 15 August 2010
Hits: 44313

Joomla logo & slogan

Bài viết này nhận nội dung từ joomla.org để có thông tin mới nhất về các ext, các cập nhật của các ext cũng như thông tin về phát triển của Joomla.

Các EXT mới được đăng ký tại Joomla.org

Newly Listed Joomla! Extensions

Find extensions for your Joomla site in the Joomla Extensions Directory, the official directory for Joomla components, modules and plugins.

xahoihoctap.NET
Author: Social Learning Network
About: Teaching resource - the 1st Vietnamse Portal in Metallurgy and Materials Technology. Cổng thông tin về lĩnh vực luyện kim và kỹ thuật vật liệu. Lĩnh vực chủ chốt: gang trắng Cr cao, thiêu kết xung điện plasma, xử lý nhiệt, tự động hóa trong luyện kim, luyện kim phi coke, động học hoàn nguyên Oxit sắt.

Donate

Donate using PayPal
Amount:  
Loading Player...
Watching: User: YouTube (YouTube Spotlight) - Click to play
Loading...