20 lời khuyên cho nhà quản lý

Category: Phiếm luận Published: 24 October 2009
Hits: 7076
 1. Quản lí là một khoa học và một nghệ thuật đòi hỏi phải học tập, có bản lĩnh và sự dũng cảm tìm đến cái mới, tính hiệu quả và đáp ứng những lợi ích của nhân viên.
 2. Muốn gây uy tín như một áp lực ảnh hưởng đến nhân viên thì người quản lí luôn ý thức mình là người đứng đắn, có ngăng lực lãnh đạo, đáp ứng những lợi ích của nhân viên, không làm tổn hại đến lợi ích của họ.
 3. Trong việc quản lí, người thủ trưởng phải gieo sự kính phục vào lòng cấp dưới.
 4. Người quản lí phải quan sát và giải quyết những vấn đề đại cục ( quan trọng) chứ không bị thu hút vào một vào công việc nhỏ nhặt nào đó, mặt dù họ phải quan tâm đến những vấn đề nhỏ.
 5. Người quản lí nên nêu gương thực hành những nội dung, chỉ thị mà bản thân mình đề ra cho cấp dưới, đừng bao giờ miệng ra luật mà hành động lại phá luật.
 6. Người quản lí không cần phải làm hết mọi việc mà phải biết phân công ai làm cái gì phù hợp với sở trường sở đoản của họ, cái gì không được làm, hay làm bậy thì phải ngăn chặn kịp thời.
 7. Người quản lí biết đâu là sở trường, sở đoản của mình để biết được công việc nào mình đích thân làm và có thể làm được, và việc nào thì phải nhờ tới nhân viên, hoặc thậm chí cộng tác với cơ quan khác.
 8. Người quản trị không bao giờ được quên rằng sở dĩ mình có quyền, mình mạnh, có uy tín lớn là nhờ ở lực lượng ủng hộ là nhân viên, không được tưởng rằng quyền lực uy tín đó là do mình tạo ra.
 9. Người quản lí phải sống sao cho nhân viên mỗi lần nhìn vào cảm thấy lòng tin tưởng vào yên tâm phấn đấu.
 10. Người quản trị nên tôn trọng ý kiến của nhân viên lắng nghe các ý kiến của họ, nhưng khi quyết định thì phải chủ động trên cơ sở thâu tóm các ý kiến rồi chọn lấy cái hay cái, cái tốt đúc kết thành những điều có ích cho tập thể.
 11. Người quản lí phải biết yêu mếm nhân viên, nếu muốn gây uy tín. Tình cảm đó phải được hun đúc cùng với lòng kính phục , tín nhiệm trước những lợi ích lớn lao mà người quản lí đem lại cho tập thể.
 12. Khi có ai đó chỉ trích nhân viên nào vắng mặt thì nghe để biết chứ không nên a dua mà nói xấu nhân viên của mình khi vắng mặt cũng như khi có mặt.
 13. Nhà quản lí phải biết nổ lực để thực tiễn hóa, sinh động hóa những điều mà mình học trong sách vở, phải đối chiếu sách vở với cuộc sống và phải biết bổ sung những kinh nghiệm của cuộc sống vào quá trình quản lí.
 14. Người quản lí phải đến nơi làm việc đúng giờ và phải rời chổ rời chổ làm việc cuối cùng. Tại sao vậy? Bởi vì mới là tấm gương cho nhân viên làm theo.
 15. Người quản lí phải có ít nhất 6 đức tính: Tín; Trí; Dũng;Nhân: Nhiêm;Quan hệ rộng rãi.
 16. Người quản lí phải quyền biến, tức là tùy tình hình thực tiễn trong công việc mà ra lệnh. Phải tùy thời chứ không xu thời.
 17. Người quản lí phải trung thành với pháp luật, nhưng khi áp dụng thì phải linh hoạt, quyền biến. Nên áp dụng câu nói: Càng cứng rắn càng thương người.
 18. Người quản lí không bỗng dưng đã có ngay đầy đủ các phẩm chất của người quản lí mà phải học tập kinh nghiệm của những người đi trước, những người nổi tiếng để điều chỉnh cách quản lí, cách ứng xử của mình.
 19. Luôn coi các hoạt động phải tuyệt đối trật tự, không được bỏ qua sự lộn xộn của nhân viên.
 20. Có những khi nhân viên bị hiểu nhầm, bất mãn , cãi cọ thì người quản lí phải tầm tĩnh để nghe họ tự vệ; qua đó nhà quản lí phân tích cái nào đúng, cái nào sai, cái nào sẽ bị kĩ luật.
Sưu tầm
xahoihoctap.NET
Author: Social Learning Network
About: Teaching resource - the 1st Vietnamse Portal in Metallurgy and Materials Technology. Cổng thông tin về lĩnh vực luyện kim và kỹ thuật vật liệu. Lĩnh vực chủ chốt: gang trắng Cr cao, thiêu kết xung điện plasma, xử lý nhiệt, tự động hóa trong luyện kim, luyện kim phi coke, động học hoàn nguyên Oxit sắt.

Donate

Donate using PayPal
Amount: