DPRK: The Land Of Whispers (North Korea Travel Documentary) (2013)

Category: Phiếm luận Published: 09 December 2013
Hits: 3135

North Korea lies somewhere between a 1930′s Soviet Union frozen in time and a dark, futuristic vision of society... as imagined back in the 70′s.

"Land of Whispers" invites you to visit arguably the most unique and isolated travel destination in the world - not to criticize, but to observe and listen. Aside from usual highlights such as Pyongyang or Arirang, this unique one-man documentary brings you to areas such as Chongjin or Wonson, still virtually unknown to even google or wikipedia. There, Author attempt to pierce through the ever-present 'national mythology' and as much as possible, The Author try to connect with people - such as the waitress mesmerized by tablet computers, or a tour guide cautiously fascinated by modern pop culture.

Bắc Triều Tiên nằm ở đâu đó giữa những năm 1930 trong thời gian chiến tranh lạnh và và bóng tối của Liên Xô, tầm nhìn tương lai của xã hội ... như tưởng tượng trở lại trong những năm 70.

"Bắc Hàn: Vùng đất của những sợ hãi-Land of Whispers" mời bạn đến thăm và đươc xem điểm đến du lịch độc đáo và cô lập nhất trên thế giới - không chỉ trích, và hãy quan sát và lắng nghe. Bên cạnh điểm sáng nổi bật như Bình Nhưỡng hoặc Arirang, bộ phim tài liệu cá nhân độc đáo này mang đến cho bạn các vùng như Chongjin hoặc Wonson, vẫn hầu như không biết đến thậm chí trên google hoặc wikipedia. Theo đó, tác giả cố gắng xuyên qua các hiện diện "huyền thoại quốc gia" càng nhiều càng tốt, Tác giả cố gắng kết nối với mọi người - chẳng hạn như phục vụ bàn bị mê hoặc bởi máy tính bảng, hoặc một hướng dẫn viên thận trọng bị cuốn hút bởi nền văn hóa pop hiện đại.

More at: https://www.youtube.com/watch?v=oULO3i5Xra0

 

Donate

Donate using PayPal
Amount: