USB 3G của Vinaphone - MF627 - Sử dụng USB 3G

Category: Phiếm luận Published: 18 September 2010
Hits: 17024

Sử dụng kết nối 3G

Sau khi mua được USB 3G, bạn chỉ đơn giản cắm USB vào máy tính, một phần mềm cài đặt kết nối sẽ tự chạy, bạn cứ theo hướng dẫn phần mềm là cài đặt thành công.

Tiếp theo khởi chạy phần mềm kết nối 3G qua USB bạn vừa cài đặt. Just ALL.

xahoihoctap.NET
Author: Social Learning Network
About: Teaching resource - the 1st Vietnamse Portal in Metallurgy and Materials Technology. Cổng thông tin về lĩnh vực luyện kim và kỹ thuật vật liệu. Lĩnh vực chủ chốt: gang trắng Cr cao, thiêu kết xung điện plasma, xử lý nhiệt, tự động hóa trong luyện kim, luyện kim phi coke, động học hoàn nguyên Oxit sắt.

Donate

Donate using PayPal
Amount: