Hiện tượng Ngô Bảo Châu - Ngô Bảo Châu's blog

Category: Phiếm luận Published: 01 September 2010
Hits: 13260

Dưới đây là nội dung từ BLOG của GS NGÔ BẢO CHÂU.

 

 

 

 

 

  xahoihoctap.NET
  Author: Social Learning Network
  About: Teaching resource - the 1st Vietnamse Portal in Metallurgy and Materials Technology. Cổng thông tin về lĩnh vực luyện kim và kỹ thuật vật liệu. Lĩnh vực chủ chốt: gang trắng Cr cao, thiêu kết xung điện plasma, xử lý nhiệt, tự động hóa trong luyện kim, luyện kim phi coke, động học hoàn nguyên Oxit sắt.

  Donate

  Donate using PayPal
  Amount: