Hiện tượng Ngô Bảo Châu

Category: Phiếm luận Published: 01 September 2010
Hits: 13281

Sau một thời gian trên đài, truyền hình và báo chí Việt Nam về hiện tượng GS Ngô Bảo Châu....

Và mong chờ 1 lời phản biện về hiện tượng này ... đến hôm nay, chờ mãi đến sau 28/8 để GS NVT cho 1 comment thích đáng tại http://nguyenvantuan.net/science/4-science/1059-uu-tien-dau-tu-cho-toan-hoc-hay-nganh-khoa-hoc-nao .

Nổ quá trời

Xem thêm các bài khác:

http://en.wikipedia.org/wiki/Ngô_Bảo_Châu

http://vietnamnet.vn/giaoduc/201008/Doi-thoai-giua-GS-Ngo-Bao-Chau-va-dai-gia-Ha-thanh-929877/

NBC's blog: http://thichhoctoan.wordpress.com/

Toàn văn bài phát biểu ở Mỹ Đình của NBC: http://thichhoctoan.wordpress.com/2010/08/30/mỹ-dinh/

xahoihoctap.NET
Author: Social Learning Network
About: Teaching resource - the 1st Vietnamse Portal in Metallurgy and Materials Technology. Cổng thông tin về lĩnh vực luyện kim và kỹ thuật vật liệu. Lĩnh vực chủ chốt: gang trắng Cr cao, thiêu kết xung điện plasma, xử lý nhiệt, tự động hóa trong luyện kim, luyện kim phi coke, động học hoàn nguyên Oxit sắt.

Donate

Donate using PayPal
Amount: