Materials and Metallurgical Engineering - Kỹ thuật luyện kim và vật liệu học

Category: Phiếm luận Published: 24 December 2009
Hits: 6681

Đinh hướng nghiên cứu trong kỹ thuật luyện kim và vật liệu học - a demo

Khái niệm về luyện kim (Metallurgy): Về mặt tổng quát, luyện kim được định nghĩa là lĩnh vực khoa học giải quyết về sự chuẩn bị kim loại và sự thích ứng của các kim loại đáp ứng cho mục đích sử dụng. Đây là ngành khoa học tiên tiến và chuyên biệt, vì thế đó là lĩnh vực khoa học khó. Thậm chí sự hiểu biết nhỏ về đối tượng yêu cầu cần có sự hiểu biết trước về khoa học cơ bản Lý học và Hóa học[1].Metallurgy concept

Thêm bài này sau! http://www.iehk.rwth-aachen.de/index.php?id=33&L=2

[1]: The crystallization of iron and steel; an introduction to the study of metallography (1905)

Ghi chú: Nguồn ảnh: http://www.iitk.ac.in

xahoihoctap.NET
Author: Social Learning Network
About: Teaching resource - the 1st Vietnamse Portal in Metallurgy and Materials Technology. Cổng thông tin về lĩnh vực luyện kim và kỹ thuật vật liệu. Lĩnh vực chủ chốt: gang trắng Cr cao, thiêu kết xung điện plasma, xử lý nhiệt, tự động hóa trong luyện kim, luyện kim phi coke, động học hoàn nguyên Oxit sắt.

Donate

Donate using PayPal
Amount: