Phần mềm hiển thị mật khẩu - password reveal

Category: IT Published: 19 July 2009
Hits: 8105

 

Các công cụ trên còn được gọi là nhóm phần mềm "Password Recovery Tools for Windows".

Các ứng dụng gồm có hiển thị mật khẩu lưu trữ của các tài khoản email trong Outlook Express, Yahoo Messenger, IE, ....

Các công cụ miễn phí này có thể tìm thấy tại trang sau: http://www.nirsoft.net/password_recovery_tools.html

 

 

xahoihoctap.NET
Author: Social Learning Network
About: Teaching resource - the 1st Vietnamse Portal in Metallurgy and Materials Technology. Cổng thông tin về lĩnh vực luyện kim và kỹ thuật vật liệu. Lĩnh vực chủ chốt: gang trắng Cr cao, thiêu kết xung điện plasma, xử lý nhiệt, tự động hóa trong luyện kim, luyện kim phi coke, động học hoàn nguyên Oxit sắt.

Donate

Donate using PayPal
Amount: