Tool nhúng Firefox dùng để tải file ảnh từ books.google.com

Category: IT Published: 04 October 2010
Hits: 7810

Hiện nay, 1 số boook trên books.google.com có thể tham khảo một số chương là đầy đủ.

Để tải về file ảnh, bạn có thể sử dụng các công cụ cho Firefox sau đây:

Để tìm sách và xem trước tại Books.google.com, bạn đến trang sau: http://books.google.com/books

Book at Google


Sau đó, bạn sẽ thấy 2 nút download. Nút có chữ PA11, là link tải file ảnh của trang 11. Nút Download this book sẽ hỏi bạn các trang cần tải. Khi đó danh sách các link đến các file ảnh sẽ xuất hiện. Bạn có thể sử dụng Add-on DOWNLOAD THEM ALL để tải về một cách tự động tất cả các link trên.

xahoihoctap.NET
Author: Social Learning Network
About: Teaching resource - the 1st Vietnamse Portal in Metallurgy and Materials Technology. Cổng thông tin về lĩnh vực luyện kim và kỹ thuật vật liệu. Lĩnh vực chủ chốt: gang trắng Cr cao, thiêu kết xung điện plasma, xử lý nhiệt, tự động hóa trong luyện kim, luyện kim phi coke, động học hoàn nguyên Oxit sắt.

Donate

Donate using PayPal
Amount: