FAQs - Các câu hỏi thường gặp - Tại sao phải là Gmail

Category: IT Published: 28 October 2009
Hits: 6190
  • Why I must use Gmail to login?
    You can only login with Gmail account, then you automatically register to this website and you do not need activation process.
  • Tại sao phải sử dụng Gmail để đăng nhập?
    Bạn sẽ không cần phải activate tài khảon của mình nữa. Sau khi đăng nhập bằng tài khoản Gmail, tài khoản của bạn sẽ được tạo tự động với username là địa chỉ email Full namephần tên trước dấu @.
xahoihoctap.NET
Author: Social Learning Network
About: Teaching resource - the 1st Vietnamse Portal in Metallurgy and Materials Technology. Cổng thông tin về lĩnh vực luyện kim và kỹ thuật vật liệu. Lĩnh vực chủ chốt: gang trắng Cr cao, thiêu kết xung điện plasma, xử lý nhiệt, tự động hóa trong luyện kim, luyện kim phi coke, động học hoàn nguyên Oxit sắt.

Donate

Donate using PayPal
Amount: