Free software blog - Cập nhật phần mềm portable mới nhất

Category: IT
Published: 22 November 2009
Hits: 26685

This blog is mainly a collection of portable programs related links.You, the users, are responsible for the use of software and copyrighted material. If you end up being satisfied with a product, I recommend that you purchase the product and...

 

Cải thiện tốc độ tải loading của Website sử dụng Joomla 1.5.x

Category: IT
Published: 11 November 2009
Hits: 6511

CssJsCompress là Plugin hệ thống có chức năng tối ưu các file nguồn CSS và Javascript, nghĩa là nó thu gọn kích thước và giảm số lần truy vấn đến nội dung website.

Chi tiết xem thêm tại đây.

 

FAQs - Các câu hỏi thường gặp - Tại sao phải là Gmail

Category: IT
Published: 28 October 2009
Hits: 6186
 • Why I must use Gmail to login?
  You can only login with Gmail account, then you automatically register to this website and you do not need activation process.
 • Tại sao phải sử dụng Gmail để đăng nhập?
  Bạn sẽ không cần phải activate tài khảon của mình nữa. Sau khi đăng nhập bằng tài khoản Gmail,...
 

Thủ thuật MS Words 2007

Category: IT
Published: 18 October 2009
Hits: 5902

Bài viết này tập trung vào 1 số nội dung cụ thể sử dụng trong MS Words 2007:

 • Đánh số trang
 • Nhúng Flash trong văn bản
 • ....

 

 

Cài đặt Office 2007 khi cài WinXP sp2 từ USB

Category: IT
Published: 13 August 2009
Hits: 8440

Khi cài office 2007 trong WinXP sp2 từ ổ USB bạn gặp lỗi sau: "The windows installer service cannot update one or more protected windows"

Làm theo hướng dẫn sau đây để khắc phục:

 1. Vào thư mục i386 trong ổ USB hoặc đĩa cài WinXP, tìm file FP40EXT.CAB.
 2. Extract toàn bộ file trong file nén...
 

Page 5 of 6

Donate

Donate using PayPal
Amount: