Vietnamese music collections

Category: General Published: 21 October 2009
Hits: 7665

In this article, there are music collections: Folk songs, "yellow music" (Nhạc vàng), rock ballads, 80's pop,...

 

Bấm lên Link để nghe - Click on the click to hear music.

xahoihoctap.NET
Author: Social Learning Network
About: Teaching resource - the 1st Vietnamse Portal in Metallurgy and Materials Technology. Cổng thông tin về lĩnh vực luyện kim và kỹ thuật vật liệu. Lĩnh vực chủ chốt: gang trắng Cr cao, thiêu kết xung điện plasma, xử lý nhiệt, tự động hóa trong luyện kim, luyện kim phi coke, động học hoàn nguyên Oxit sắt.

Donate

Donate using PayPal
Amount: