[Audio book] Kỹ năng quản lý - Phần 2

Category: General Published: 27 July 2009
Hits: 13669

Bộ sách kỹ năng quản lý - bao gồm 3 bộ: Người giỏi không phải là người làm tất cả, Bí mật chiếc xô cảm xúc và Để trở thành tỷ phú.

Người giỏi không phải là người làm tất cả

xahoihoctap.NET
Author: Social Learning Network
About: Teaching resource - the 1st Vietnamse Portal in Metallurgy and Materials Technology. Cổng thông tin về lĩnh vực luyện kim và kỹ thuật vật liệu. Lĩnh vực chủ chốt: gang trắng Cr cao, thiêu kết xung điện plasma, xử lý nhiệt, tự động hóa trong luyện kim, luyện kim phi coke, động học hoàn nguyên Oxit sắt.

Donate

Donate using PayPal
Amount: