70 năm tình ca Việt Nam

Category: General Published: 24 July 2009
Hits: 9627

70 năm tình ca Việt Nam
Ảnh từ blog.yume.vn

 1. 001-76adbe88-5ee9-457a-86b5-fe1280368e06
 2. 002-vietnamese-071002-2bd
 3. 003-vietnamese-071007-cbb
 4. 004-vietnamese-071007-110
 5. 005-vietnamese-071014-d08
 6. 006-vietnamese-071021-0a1
 7. 007-vietnamese-071028-684
 8. 008-vietnamese-071104-045
 9. 009-vietnamese-071111-22a
 10. 010-vietnamese-071118-231
 11. 011-vietnamese-071125-d32
 12. 012-vietnamese-071202-80b
 13. 013-vietnamese-071209-fe2
 14. 014-vietnamese-071216-fb0
 15. 015-vietnamese-080103-80d
 16. 016-vietnamese-080106-390
 17. 017-vietnamese-080112-45f
 18. 018-vietnamese-080125-c27
 19. 019-vietnamese-080203-299
 20. 020-vietnamese-080217-90f
 21. 020-vietnamese-080302-77e
 22. 021-vietnamese-080223-18a
 23. 023-vietnamese-080308-213
 24. 024-vietnamese-080316-670
 25. 025-vietnamese-080324-110
 26. 026-vietnamese-080330-6f8
 27. 027-vietnamese-080406-7c3
 28. 028-vietnamese-080413-a66
 29. 029-vietnamese-080420-8ee
 30. 030-vietnamese-080427-25f
 31. 031-vietnamese-080504-bf6
 32. 032-vietnamese-080511-185
 33. 033-vietnamese-080518-d3a
 34. 034-vietnamese-080526-59f
 35. 035-vietnamese-080601-f6f
 36. 036-vietnamese-080619-66f
 37. 037-vietnamese-080616-6e6
 38. 038-vietnamese-080619-e0b
 39. 039-vietnamese-080803-a07
 40. 040-vietnamese-080803-ee6
 41. 041-vietnamese-080803-a0b
 42. 042-vietnamese-080803-933
 43. 043-vietnamese-080803-e26
 44. 044-vietnamese-080803-50a
 45. 045-Phan 45
 46. 046-Phan 46
 47. 047-Phan 47
 48. 048-Phan 48
 49. 049-vietnamese-080914-2d4
 50. 050-vietnamese-080921-51b
 51. 051-vietnamese-080928-13d
 52. 052-vietnamese-081002-031
 53. 053-vietnamese-081007-d34
 54. 054-vietnamese-081017-d5a
 55. 055-vietnamese-081023-a36
 56. 056-vietnamese-081102-1ee
 57. 057-vietnamese-081107-b68
 58. 058-vietnamese-081116-db2
 59. 059-vietnamese-081123-9f3
 60. 060-vietnamese-081130-e1b
 61. 061-vietnamese-081207-3fb
 62. 062-vietnamese-081214-ff0
 63. 063-vietnamese-081228-494
 64. 064-vietnamese-090104-897
 65. 065-vietnamese-090118-cd8
 66. 066-vietnamese-090125-c37
 67. 067-vietnamese-090201-38e
 68. 068-vietnamese-090213-274
 69. 069-vietnamese-090222-a80
 70. 070-vietnamese-090301-30f
 71. 071-vietnamese-090308-78e
 72. 072-vietnamese-090317-f43
 73. 073-vietnamese-090322-fce
 74. 074-vietnamese-090405-d37
 75. 075-vietnamese-090412-e55
 76. 076-vietnamese-090419-0dc
 77. 077-vietnamese-090426-41a
 78. 078-vietnamese-090517-495
 79. 079-vietnamese-090517-e38
 80. 080-vietnamese-090524-1dd
 81. 081-vietnamese-090531-c7d
 82. 082-vietnamese-090607-28f
 83. 083-vietnamese-090614-b8e
 84. 084-vietnamese-090621-864
 85. 085-vietnamese-090705-d47
 86. 086-vietnamese-090712-dcd
 87. 087-vietnamese-090719-547
 88. 088-vietnamese-090726-e41
 89. 089-vietnamese-090802-07b
 90. 090-vietnamese-090809-eeb
 91. 091-vietnamese-090816-2b4
 92. 092-vietnamese-090823-849
 93. 093-vietnamese-090907-127
 94. 094-vietnamese-090830-1a2
 95. Lu Lien AVT1
 96. Lu Lien AVT2

Điểm Lại 70 Năm Tình Ca Việt Nam - Hoài Nam - SBS Radio

Phần 01: 1930 Nguyễn Văn Tuyên, Đặng Thế Phong

Phần 02  1940 Lê Thương

Phần 03: Văn Cao phần 1

Phần 04: Văn Cao phần 2

Phần 05: Dương Thiệu Tước

Phần 06: 1945-1946

Phần 07: Thẩm Oánh , Canh Thân, Tô Vũ, Nguyễn Thiện Tơ

Phần 08: Thế nào là nhạc tiền chiến

Phần 09: Pham Duy Nhượng, Lê Hoàng Long, Tu Mi, Võ Đức Phấn

Phần 10: Lưu Hữu Phước, Trần Hoàn, Tô Hoài, Tô Vũ

Phần 11: Hoàng Giác, Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Văn Tí

Phần 12: Nguyễn Thiện Tơ, Nguyễn Văn Quỳ, Hoàng Dương

Phần 13: Đoàn Chuẩn - Từ Linh

Phần 14: Phạm Duy, Hoàng Trọng, Ngọc Bích

Phần 15: Văn Giảng, Châu Kỳ

Phần 16: Anh Việt, Lâm Tuyền

Phần 17: Tổng kết giai đoạn 1938-1954

Phần 18: Hoàng Trọng

Phần 19: Ngọc Bích, Xuân Tiên

Phần 20: Vũ Thành, Đan Thọ

Phần 21: Phạm Duy

Phần 22: Lê Trọng Nguyễn

Phần 23: Hoàng Nguyên

Phần 24: Lê Mộng Nguyên, Nguyễn Hiền, Nhật Bằng

Phần 25: Phạm Đình Chương 1

Phần 26: Phạm Đình Chương 2

Phần 27: Văn Phụng

Phần 28: Hoàng Thi Thơ

Phần 29: Nguyễn Văn Đông

Phần 30: Tuấn Khanh

Phần 31: Y Vân

Phần 32: Anh Bằng

Phần 33: Minh Kỳ

Phần 34: Lê Dinh

Phần 35: Phạm Mạnh Cương, Phạm Trọng Cầu

Phần 36: Lam Phương

Phần 37: Trúc Phương

Phần 38: Huỳnh Anh

Phần 39: Khánh Băng

Phần 40: Duy Khánh

Phần 41: Mạnh Phát

Phần 42: Nhật Trường

Phần 43: Hoài Linh

Phần 44: Song Ngọc

Phần 45: Nhật Ngân, Thanh Sơn

Phần 46: Nguyễn Ánh 9

Phần 47: Đỗ Lễ, Bảo Thu

Phần 48: Hoài An, Nguyễn Vũ

Phần 49: Trường Hải, Dzũng Chinh, Hàn Châu 

Phần 50: Cung Tiến phần 1

Phần 51: Cung Tiến phần 2

Phần 52: Thanh Trang, Anh Việt Thu

Phần 53: Phạm Thế Mỹ

Phần 54: Trầm Tử Thiêng Phần 1

Phần 55: Trầm Tử Thiêng Phần 2

Phần 56: Trường Sa

Phần 57: Từ Công Phụng

Phần 58: Trịnh Công Sơn Phần 1

Phần 59: Trịnh Công Sơn Phần 2

Phần 60: Lê Uyên Phương Phần 1

Phần 61: Lê Uyên Phương Phần 2

Phần 62: Vũ Thành An

Phần 63: Ngô Thụy Miên Phần 1

Phần 64: Ngô Thụy Miên Phần 2

Phần 65: Ban Nhạc Trẻ Phượng Hoàng_Phần 1

Xuân Kỷ Sửu: Xuân Trong Tân Nhạc Viêt Nam

Phần 66: Ban Nhạc Trẻ Phượng Hoàng_Phần 2

Phần 67: Đức Huy, Nam Lộc, Quốc Dũng, Tùng Giang

Phần 68: Phạm Duy Phần 1

Phần 69: Phạm Duy Phần 2

Phần 70: Phạm Duy Phần 3

Phần 71: Phạm Duy Phần 4

Phần 72: Tổng Kết Thời Kỳ Thứ 2 Trong 70 Năm Tình Ca

Giai Đoạn Sau 1975

Phần 73: Thời Kỳ Sau 1975 Phần 1

Phần 74: Thời Kỳ Sau 1975 Phần 2

Phần 75: Trầm Tử Thiêng

Phần 76: Hoàng Thi Thơ, Phạm Duy, Song Ngọc, Anh Bằng, Đăng Khánh

Phần 77: Tùng Giang, Duy Quang

Phần 78: Đức Huy

Phần 79: Trần Quảng Nam, Vũ Tuấn Đức, Hoàng Quốc Bảo, Margurerite Phạm

Phần 80: Nguyệt Ánh, Việt Dũng, Duy Trác, Trần Ngọc Sơn

Phần 81: Đăng Khánh

Phần 82: Trúc Hồ

Phần 83: Lê Tín Hương, Trịnh Nam Sơn, Hoàng Thanh Tâm, Đỗ Cung La, Anh Tài, Đặng Hiền

Phần 84: Ngô Thụy Miên

Phần 85: Lam Phương

Phần 86: Anh Bằng, Từ Công Phụng

Phần 87: Nguyễn Đình Toàn

Phần 88: Nguyễn Ánh 9

Phần 89: Trần Quang Lộc

Phần 90: Nguyễn Trung Cang - Lê Hựu Hà - Quốc Dũng

Phần 91: Bảo Chấn - Bảo Phúc

Phần 92: Thanh Tùng - Phú Quang - Quốc Bảo

Phần 93: Ngọc Lễ - Trần Tiến

Phần 94: Sơ lược về âm nhạc VN trong 34 năm 1975-2009

Xem thêm: "ĐIỂM QUA MỘT SỐ TIẾNG HÁT HẢI NGOẠI"

1. ĐIỂM QUA MỘT SỐ TIẾNG HÁT HẢI NGOẠI
2. TUẤN NGỌC
3. QUỲNH GIAO
4. CHẾ PHƯƠNG
5. KHÁNH HÀ
6. LÊ UYÊN
7. VŨ KHANH
8. LÊ TÂM
9. SHAYLA
10. CAO THÁI
11. PAOLO
12. GIA HUY
13. THANH HÀ
14. NGUYÊN KHANG
15. Ý LAN
16. THẾ SƠN
17. DIỄM LIÊN
18. LƯU BÍCH
19. LÂM NHẬT TIẾN
20. TRƯỜNG VŨ
21. LỆ THU
22. MAI HƯƠNG
23. KEVIN KHOA
24. HOÀNG NAM
25. LOAN CHÂU
26. KHÁNH LY
27. CAROL KIM
28. ÁI VÂN
29. MẠNH QUỲNH
30. THANH LAN
31. PHI NHUNG
32. NGUYỄN HƯNG
33. THIÊN KIM
34. MAI LINH
35. JULIE
36. PAULINE NGỌC
37. THANH VÂN
38. NGỌC BÍCH
39. MẠNH ĐÌNH
40. TUẤN VŨ
41. ANH DŨNG
42. TÂM ĐOAN
43. NGỌC MINH
44. TUẤN ANH
45. NHƯ MAI
46. THANH TRÚC
47. GIAO LINH
48. PHILIP HUY
49. DIỆP THANH THANH
50. JO MARCEL
51. BẢO HÂN
52. LƯƠNG TÙNG QUANG
53. DẠ NHẬT YẾN
54. LÂM THÚY VÂN
55. THANH TUYỀN
56. DUY LINH
57. KIỀU NGA
58. NGỌC ÁNH
59. MỘNG THI
60. TRÚC LINH- TRÚC LAM
61. NGỌC ANH
62. PHƯƠNG HỒNG QUẾ
63. NGỌC THÚY
64. HẠ VY
65. DON HO
66. LA SƯƠNG SƯƠNG
67. CHẾ LINH
68. TRIZZIE PHƯƠNG TRINH
69. LYNDA TRANG ĐÀI
70. TOMMY NGÔ
71. MỸ HUYỀN
72. SONG HẰNG
73. ANH TÚ
74. HÀ THANH
75. BĂNG CHÂU
76. TÚ QUYÊN
77. NINI
78. THÚY HẰNG
79. VY VÂN
80. PHI PHI
81. QUỲNH HƯƠNG
82. PHLIP HUY
83. LƯU HỒNG
84. JENNY HIỀN
85. THẢO MY
86. KENNY THÁI
87. MỸ LAN
88. LILIAN
89. ANH KHOA
90. KIM ANH
91. ĐINH NGỌC
92. THANH THÚY
93. SƠN TUYỀN
94. JIMMII JC NGUYỄN
95. HỌA MI
96. THÁI HIỀN
97. THÁI THANH
98. NGỌC HUỆ
99. ELVIS PHƯƠNG
100. HƯƠNG LAN
101. Vĩnh biệt cánh hoa mong manh NGỌC LAN

xahoihoctap.NET
Author: Social Learning Network
About: Teaching resource - the 1st Vietnamse Portal in Metallurgy and Materials Technology. Cổng thông tin về lĩnh vực luyện kim và kỹ thuật vật liệu. Lĩnh vực chủ chốt: gang trắng Cr cao, thiêu kết xung điện plasma, xử lý nhiệt, tự động hóa trong luyện kim, luyện kim phi coke, động học hoàn nguyên Oxit sắt.

Donate

Donate using PayPal
Amount: