Goodbye teacher - A baby song

Category: General Published: 27 September 2010
Hits: 34217

Hôm đi họp phụ huynh mới biết con gái đi học tiếng Anh được mấy buổi, rồi lại học hát bài Goodbye teacher...

Rồi cố thử tìm 1 bài hát giọng Bắc nhưng không thấy, có mỗi bài của Xuân Mai, để con gái nghe bài này mà hát thì thôi rồi.

Kìa con bướm vàng - Good bye teacher

{module We Are Busy Beavers - English}

{module Kulkul learning English}

Ver 1.0

Good bye, teacher. Good bye, teacher.

I'll miss you. I'll miss you.

I'm going to Kindergarten. I'm going to Kindergarten.

At Penny Road. At Penny Road.

Ver 2.0

Kìa Con Bướm Vàng

Sáng tác:

Kìa con bướm vàng

Kìa con bướm vàng

Xoè đôi cánh

Xoè đôi cánh

Bướm bướm bay hai ba vòng

Bướm bướm bay hai ba vòng

Em ngồi xem

Em ngồi xem

 

Goodbye teacher

Goodbye teacher

See you again

See you again

Meet you tomorrow

Meet you tomorrow

Bye goodbye

Bye goodbye

Không dừng lại,

Ver 3.0

Hello teacher, hello teacher

How are you? How are you?

I'm fine, thank you

I'm fine, thank you

How are you? How are you?

Chẳng nhẽ lại đổi trắng thay đen thế, từ gb ra hl

Lạ.

Ver 4.0 ra đời Finger Song

Trình bày: Twins

Album: Singing In The Twin Wonderland Vol. 2

 

Where is thumbkin

Where is thumbkin

Here I am

here I am

How are you this morning

Very well I thank you

run away run away

 

Where is pointer

Where is pointer

Here I am

here I am

How are you this morning

Very well I thank you

run away run away

 

Where is tall man

Where is tall man

Here I am

here I am

How are you this morning

Very well I thank you

run away run away

 

Where is ring man

Where is ring man

Here I am

here I am

How are you this morning

Very well I thank you

run away run away

 

Where is tiny

Where is tiny

Here I am

here I am

How are you this morning

Very well I thank you

run away run away

La........

Nguồn: my.opera.com/baobond

xahoihoctap.NET
Author: Social Learning Network
About: Teaching resource - the 1st Vietnamse Portal in Metallurgy and Materials Technology. Cổng thông tin về lĩnh vực luyện kim và kỹ thuật vật liệu. Lĩnh vực chủ chốt: gang trắng Cr cao, thiêu kết xung điện plasma, xử lý nhiệt, tự động hóa trong luyện kim, luyện kim phi coke, động học hoàn nguyên Oxit sắt.

Donate

Donate using PayPal
Amount: