Live Streamed from the Guggenheim. 8pm ET, Oct 21

Category: General
Published: 22 October 2010
Hits: 5657

Một vài hình ảnh ấn tượng từ đoạn Video của YouTube Play. Hiện cũng chưa hiểu ý đồ của đoạn Video này là gì? Chỉ thấy những 'sự tiếp nối của dòng chảy sự kiện'...

Có 1 comment: "so im blazed and im pretty sure you just blew my mind youtube....

 

Goodbye teacher - A baby song

Category: General
Published: 27 September 2010
Hits: 29451

Hôm đi họp phụ huynh mới biết con gái đi học tiếng Anh được mấy buổi, rồi lại học hát bài Goodbye teacher...

Rồi cố thử tìm 1 bài hát giọng Bắc nhưng không thấy, có mỗi bài của Xuân Mai, để con gái nghe bài này mà hát thì thôi rồi.

 

Các liên kết về science and engineering journals

Category: General
Published: 15 August 2010
Hits: 9956

Learn The Art of Public Speaking | Develop Communication Skills | Groom Your Personality

Category: General
Published: 14 April 2010
Hits: 10489

.

{extranews media="rss" items="20" introitems="0" fullcontent="1" }http://learn-english-india.blogspot.com/feeds/posts/default{/extranews}

Nguồn: learn-english-india.blogspot.com

 

Vì sức khỏe

Category: General
Published: 15 August 2010
Hits: 6704

Thông tin trong trang Visuckhoe.blogspot.com chỉ có tính chất tham khảo. Người xem không được dựa vào để tự chẩn đoán cho mình. Nên tham khảo ý kiến bác sĩ trực tiếp về từng trường hợp cụ thể.

 

IFC.com – Independent Film Channel – News, Interviews, Schedule & Shows

Category: General
Published: 12 April 2010
Hits: 5628

{extranews media="rss" introitems="1" rssimage="0" items="10" mp3_player="3" }http://feeds2.feedburner.com/ifc/news/podcast{/extranews}

 

Page 2 of 7

Donate

Donate using PayPal
Amount: