Bảng chuyển đổi điểm TOEFL Score Conversion Table

Category: General
Published: 04 November 2010
Hits: 7498

 

Live Streamed from the Guggenheim. 8pm ET, Oct 21

Category: General
Published: 22 October 2010
Hits: 6102

Một vài hình ảnh ấn tượng từ đoạn Video của YouTube Play. Hiện cũng chưa hiểu ý đồ của đoạn Video này là gì? Chỉ thấy những 'sự tiếp nối của dòng chảy sự kiện'...

Có 1 comment: "so im blazed and im pretty sure you just blew my mind youtube....

 

Goodbye teacher - A baby song

Category: General
Published: 27 September 2010
Hits: 34251

Hôm đi họp phụ huynh mới biết con gái đi học tiếng Anh được mấy buổi, rồi lại học hát bài Goodbye teacher...

Rồi cố thử tìm 1 bài hát giọng Bắc nhưng không thấy, có mỗi bài của Xuân Mai, để con gái nghe bài này mà hát thì thôi rồi.

 

Vì sức khỏe

Category: General
Published: 15 August 2010
Hits: 7910

Thông tin trong trang Visuckhoe.blogspot.com chỉ có tính chất tham khảo. Người xem không được dựa vào để tự chẩn đoán cho mình. Nên tham khảo ý kiến bác sĩ trực tiếp về từng trường hợp cụ thể.

 

Donate

Donate using PayPal
Amount: