Trần Thị Hồng Hạnh's Blog

Category: General
Published: 28 August 2009
Hits: 14438

{extranews media="rss" introitems="1" rssimage="0" mp3_player="3" }http://hanh8778.blogspot.com/feeds/posts/default{/extranews}

 

TEDTalks - English talking for everyone

Category: General
Published: 14 August 2009
Hits: 7325

{extranews media="rss" introitems="1" rssimage="0" items="5" mp3_player="3" }http://feeds.feedburner.com/tedtalks_audio{/extranews}

 

Wash Your Hands Too

Category: General
Published: 31 July 2009
Hits: 6455

{extranews}https://www.youtube.com/watch?v=K93dCa8GM34{/extranews}

 

[Audio book] Kỹ năng quản lý - Phần 1

Category: General
Published: 27 July 2009
Hits: 12874

Bộ sách kỹ năng quản lý - bao gồm 3 bộ: Đắc nhân tâm, Vị giám đốc một phút và Để hiệu quả hơn trong công việc.

 

[Audio book] Kỹ năng quản lý - Phần 2

Category: General
Published: 27 July 2009
Hits: 13662

Bộ sách kỹ năng quản lý - bao gồm 3 bộ: Người giỏi không phải là người làm tất cả, Bí mật chiếc xô cảm xúc và Để trở thành tỷ phú.

 

Một số tiện ích phần mềm hữu ích

Category: General
Published: 26 July 2009
Hits: 6468

Danh mục phần mềm chạy trên môi trường Windows

 

Page 6 of 7

Donate

Donate using PayPal
Amount: