TEDTalks - English talking for everyone

Category: General
Published: 14 August 2009
Hits: 6674

{extranews media="rss" introitems="1" rssimage="0" items="5" mp3_player="3" }http://feeds.feedburner.com/tedtalks_audio{/extranews}

 

Wash Your Hands Too

Category: General
Published: 31 July 2009
Hits: 5845

{extranews}https://www.youtube.com/watch?v=K93dCa8GM34{/extranews}

 

[Audio book] Kỹ năng quản lý - Phần 2

Category: General
Published: 27 July 2009
Hits: 12105

Bộ sách kỹ năng quản lý - bao gồm 3 bộ: Người giỏi không phải là người làm tất cả, Bí mật chiếc xô cảm xúc và Để trở thành tỷ phú.

 

Một số tiện ích phần mềm hữu ích

Category: General
Published: 26 July 2009
Hits: 5903

Danh mục phần mềm chạy trên môi trường Windows

 

[Audio book] Kỹ năng quản lý - Phần 1

Category: General
Published: 27 July 2009
Hits: 11249

Bộ sách kỹ năng quản lý - bao gồm 3 bộ: Đắc nhân tâm, Vị giám đốc một phút và Để hiệu quả hơn trong công việc.

 

Online English listening

Category: General
Published: 26 July 2009
Hits: 16998

{extranews media="rss" introitems="1" items="10" mp3_player="0" rssimage="0" }http://feeds.feedburner.com/EnglishAsASecondLanguagePodcast{/extranews}

 

Page 6 of 7

Donate

Donate using PayPal
Amount: