Free PowerPoint Templates and Backgrounds, PPT Templates, PowerPoint Presentations

Category: General
Published: 25 October 2009
Hits: 11614

{extranews media="rss" introitems="1" rssimage="0" mp3_player="3" }http://feeds.feedburner.com/APowerpointBlog{/extranews}

 

Một số khái niệm văn bản và văn bản luật

Category: General
Published: 24 October 2009
Hits: 14376

Soạn thảo văn bản là một trong những chức năng chính của người thư ký. Để có thể soạn thảo văn bản được tốt, người thư ký cần phải nắm vững các điều cơ bản như sau:

Khái niệm hệ thống văn bản Nhà nước:

1. Văn bản pháp quy là văn bản chứa các...

 

Vietnamese music collections

Category: General
Published: 21 October 2009
Hits: 7184

In this article, there are music collections: Folk songs, "yellow music" (Nhạc vàng), rock ballads, 80's pop,...

 

Chơi cùng Bé - Giáo dục - Dạy trẻ

Category: General
Published: 02 September 2009
Hits: 5758

 

{extranews media="rss" introitems="1" rssimage="0" items="15" mp3_player="3" }http://choicungbe.com/taxonomy/term/110/0/feed{/extranews}

{extranews media="rss" introitems="1" rssimage="0" items="15" mp3_player="3" }http://choicungbe.com/tin-tuc-ve-tre-em/rss.xml{/extranews}

 

Band of Brothers

Category: General
Published: 12 October 2009
Hits: 5776

 

Trần Thị Hồng Hạnh's Blog

Category: General
Published: 28 August 2009
Hits: 13118

{extranews media="rss" introitems="1" rssimage="0" mp3_player="3" }http://hanh8778.blogspot.com/feeds/posts/default{/extranews}

 

Page 5 of 7

Donate

Donate using PayPal
Amount: