Hiện tượng Ngô Bảo Châu

Category: Phiếm luận
Published: 01 September 2010
Hits: 11979

Sau một thời gian trên đài, truyền hình và báo chí Việt Nam về hiện tượng GS Ngô Bảo Châu....

Và mong chờ 1 lời phản biện về hiện tượng này ... đến hôm nay, chờ mãi đến sau 28/8 để GS NVT cho 1 comment thích đáng tại 

 

Tướng Trung Quốc bàn về niềm tin và đạo đức

Category: Phiếm luận
Published: 16 August 2010
Hits: 16319

Có một câu chí lý thế này: Hay bàn luận về khuyết điểm của người khác thì anh là kẻ đạo đức thấp kém. Hay bàn luận về khuyết điểm của nhân loại thì anh là một nhà tư tưởng.

 

Các liên kết về science and engineering journals

Category: General
Published: 15 August 2010
Hits: 9943

Thủ thuật sử dụng Iphone - Tips and Tricks

Category: IT
Published: 25 June 2010
Hits: 9268

Bài viết này cung cấp 1 số cách tiếp cận và sử dụng Iphone hiệu quả. Chủ yếu là dòng Iphone 2G.

 

Vì sức khỏe

Category: General
Published: 15 August 2010
Hits: 6691

Thông tin trong trang Visuckhoe.blogspot.com chỉ có tính chất tham khảo. Người xem không được dựa vào để tự chẩn đoán cho mình. Nên tham khảo ý kiến bác sĩ trực tiếp về từng trường hợp cụ thể.

 

Các chân cắm tín hiệu Video - Digital video connections

Category: IT
Published: 09 May 2010
Hits: 6609

Check it at Digital video connections.

All type of DVI connectors.

 

Page 6 of 16

Donate

Donate using PayPal
Amount: