Mathematical model of a blast furnace-Mô hình toán học của lò cao

Category: Teaching Published: 25 September 2009
Hits: 13212

Mô hình toán học của lò cao luyện gang.

Từ khoá: blast furnace, mathematical model, indirect measurement.

Giới thiệu

Đây là nội dung bản dịch.

 

.... Sẽ dịch tiếp...

xahoihoctap.NET
Author: Social Learning Network
About: Teaching resource - the 1st Vietnamse Portal in Metallurgy and Materials Technology. Cổng thông tin về lĩnh vực luyện kim và kỹ thuật vật liệu. Lĩnh vực chủ chốt: gang trắng Cr cao, thiêu kết xung điện plasma, xử lý nhiệt, tự động hóa trong luyện kim, luyện kim phi coke, động học hoàn nguyên Oxit sắt.

Donate

Donate using PayPal
Amount: