Mathematical model of a blast furnace-Mô hình toán học của lò cao

Category: Teaching Published: 25 September 2009
Hits: 13211

Chi tiết nội dung xem tại http://people.tuke.sk/ivo.petras/BF.html và file đính kèm.

 

xahoihoctap.NET
Author: Social Learning Network
About: Teaching resource - the 1st Vietnamse Portal in Metallurgy and Materials Technology. Cổng thông tin về lĩnh vực luyện kim và kỹ thuật vật liệu. Lĩnh vực chủ chốt: gang trắng Cr cao, thiêu kết xung điện plasma, xử lý nhiệt, tự động hóa trong luyện kim, luyện kim phi coke, động học hoàn nguyên Oxit sắt.

Donate

Donate using PayPal
Amount: