New Technologies in Iron and Steelmaking - MSE4080 - Danh sách Topic cho SV K50

Category: Teaching Published: 14 July 2009
Hits: 15487

 

Trình bày nội dung báo cáo:

 • Đầu đề: chọn 1 công nghệ luyện kim phi cốc (theo danh sách).
 • Nội dung: Phân tích ưu khuyết điểm của phương pháp và kết luận.
  Gồm có:
  • Giới thiệu: lược sử phát triển của phương pháp công nghệ.
  • Phương pháp hoàn nguyên trực tiếp/nấu chảy và nội dung của phương pháp.
  • Nhận xét và phân tích: yêu cầu nguyên nhiên liệu, đặc điểm công nghệ, điều kiện áp dụng công nghệ....
  • Kết luận
 • Cách thức tìm kiếm thông tin: Giáo trình và Trên mạng Internet (bài báo, ebook, ...)
xahoihoctap.NET
Author: Social Learning Network
About: Teaching resource - the 1st Vietnamse Portal in Metallurgy and Materials Technology. Cổng thông tin về lĩnh vực luyện kim và kỹ thuật vật liệu. Lĩnh vực chủ chốt: gang trắng Cr cao, thiêu kết xung điện plasma, xử lý nhiệt, tự động hóa trong luyện kim, luyện kim phi coke, động học hoàn nguyên Oxit sắt.

Donate

Donate using PayPal
Amount: