New Technologies in Iron and Steelmaking - MSE4080 - Giới thiệu các công nghệ DRI

Category: Teaching Published: 14 July 2009
Hits: 13928

Giới thiệu công nghệ DRI

FASTMELT:

FASTMELT process flow chart

 

xahoihoctap.NET
Author: Social Learning Network
About: Teaching resource - the 1st Vietnamse Portal in Metallurgy and Materials Technology. Cổng thông tin về lĩnh vực luyện kim và kỹ thuật vật liệu. Lĩnh vực chủ chốt: gang trắng Cr cao, thiêu kết xung điện plasma, xử lý nhiệt, tự động hóa trong luyện kim, luyện kim phi coke, động học hoàn nguyên Oxit sắt.

Donate

Donate using PayPal
Amount: