Hướng dẫn sử dụng các tiên ích MS Words để viết luận văn - Tạo chỉ số tài liệu tham khảo và bật chế độ bình duyệt bài báo

Category: Teaching Published: 22 December 2010
Hits: 19735

Bài viết dưới đây gồm 2 phần:

  1. Hướng dẫn tạo chỉ mục tài liệu tham khảo - dùng cho viết Paper
  2. Hướng dẫn sử dụng chế độ Bình duyệt (review) với chức năng Track changes.

xahoihoctap.NET
Author: Social Learning Network
About: Teaching resource - the 1st Vietnamse Portal in Metallurgy and Materials Technology. Cổng thông tin về lĩnh vực luyện kim và kỹ thuật vật liệu. Lĩnh vực chủ chốt: gang trắng Cr cao, thiêu kết xung điện plasma, xử lý nhiệt, tự động hóa trong luyện kim, luyện kim phi coke, động học hoàn nguyên Oxit sắt.

Donate

Donate using PayPal
Amount: