Mô phỏng quá trình luyện thép - Step by steps - Tinh luyện thứ cấp

Category: Teaching Published: 18 November 2010
Hits: 25080

Mô phỏng tinh luyện thép thứ cấp.

SS simulation - Mô phỏng tinh luyện thép thứ cấp
Các bước thực hiện cho quá trình mô phỏng tinh luyện thép thứ cấp SSM:

 • Chọn chế độ chạy mô phỏng là "Standalone-Chạy một mình". Bạn có thể chọn "Load data... - Tải dữ liệu cá nhân" nhưng bạn phải tính toán lại tất cả các chất bổ sung.
 • Chọn cấp độ người dùng là: University Student - Sinh viên đại học, và chuyển đến màn hình kế tiếp.
 • Chọn mác thép "Linepipe Steel-Thép đường ống", và chuyển đến bước tiếp theo.
 • Khởi đầu mô phỏng.
 • Chọn 2800kg xỉ tổng hợp.
 • Tháo kim loại lỏng khỏi lò.
 • Bổ sung 300kg nhôm viên NGAY LẬP TỨC.
 • Sau khi tháo thép xong, chuyển nồi chứa đến điểm dừng số 2.
 • Chuyển nồi chứa bằng cầu trục và chuyển đến lò nồi LF.
 • Không sử dụng điện và khuấy.
 • Thực hiện bổ sung các hợp kim: 50 kg chất bù C, 5000kg FeMn tinh khiết cao, 610kg FeSi, 60kg FeNb và 100kg bột CaSi.
 • Gia nhiệt hết công suất để nhiệt độ kim loại lỏng đạt đến 1625°C.
 • Mở nắp lò.
 • Chuyển nồi chứa ngược trở lại thùng khử khí.
 • Đậy nắp thùng khử khí và chọn độ chân không và lưu lượng thổi Ar lớn nhất.
 • Khử khí trong 30 phút.
 • Mở nắp lò.
 • Quan sát thời gian và nhiệt độ và xem xét khi nào nhiệt độ đủ đáp ứng cho đúc liên tục. Trái lại chuyển nồi chứa về lò LF và gia nhiệt cho đến khi nhiệt độ đủ để chuyển sang sàn đúc.
 • Vận chuyển nồi chứa đến sàn đúc phôi tấm lớn (SLAB).
 • Thời gian thực hiện mô phỏng phải nằm trong khoảng thời gian yêu cầu.
 • Hạ nồi chứa lên máy đúc liên tục bằng cách sử dụng cần cẩu.
xahoihoctap.NET
Author: Social Learning Network
About: Teaching resource - the 1st Vietnamse Portal in Metallurgy and Materials Technology. Cổng thông tin về lĩnh vực luyện kim và kỹ thuật vật liệu. Lĩnh vực chủ chốt: gang trắng Cr cao, thiêu kết xung điện plasma, xử lý nhiệt, tự động hóa trong luyện kim, luyện kim phi coke, động học hoàn nguyên Oxit sắt.

Donate

Donate using PayPal
Amount: