Mô phỏng quá trình luyện thép - Step by steps - Lò điện hồ quang

Category: Teaching Published: 18 November 2010
Hits: 25079

Mô phỏng luyện thép Lò điện hồ quang.

EAFsimulation
Các bước thực hiện cho quá trình mô phỏng Lò điện hồ quang EAF:

 • Chọn cấp độ người dùng là: University Student - Sinh viên đại học, và chuyển đến màn hình kế tiếp.
 • Chọn mác thép "Linepipe Steel-Thép đường ống", và chuyển đến bước tiếp theo.
 • Chọn thép phế như sau: 48 tấn No 1 Bundles (thép bề xê đóng bánh), 45 tấn No 2 Bundles, và chuyển đến màn hình kế tiếp.
 • Phân phối thép vào 3 giỏ liệu và chuyển sang bước kế tiếp.
 • Chọn giỏ thép đầu tiên bên góc trái ngoài cùng và nạp vào lò bằng giỏ số 1.
 • Hạ thấp điện cực cho đến khi chúng dừng lại và bật nguồn điện bằng cách đặt chế độ Tap sang mức 4.
 • Làm chảy lỏng thép hoàn toàn.
 • Nạp vào lò giỏ liệu số 2 và làm chảy lỏng hoàn toàn.
 • Sau khi làm chảy lỏng giỏ liệu thứ 2, nạp giỏ liệu thứ 3 vào lò.
 • Cần bổ sung 1000kg vôi và 1000kg đô-lô-mi trước khi làm chảy lỏng hoàn toàn giỏ liệu thứ 2.
 • Không nên bổ sung bất kỳ chất hợp kim hóa nào, điều này sẽ được thực hiện ở phần tinh luyện thép thứ cấp.
 • Thao dõi nhiệt độ cẩn thận nhiệt độ sau khi chảy lỏng và gia nhiệt kim loại lỏng đến khoảng 1690°C.
 • Bắt đầu tháo thép lỏng khi nhiệt độ thép lỏng nằm trong khoảng 1655-1685°C.

 

xahoihoctap.NET
Author: Social Learning Network
About: Teaching resource - the 1st Vietnamse Portal in Metallurgy and Materials Technology. Cổng thông tin về lĩnh vực luyện kim và kỹ thuật vật liệu. Lĩnh vực chủ chốt: gang trắng Cr cao, thiêu kết xung điện plasma, xử lý nhiệt, tự động hóa trong luyện kim, luyện kim phi coke, động học hoàn nguyên Oxit sắt.

Donate

Donate using PayPal
Amount: