Mô phỏng quá trình luyện thép - Step by steps

Category: Teaching Published: 18 November 2010
Hits: 25094

Mô phỏng quá trình luyện thép

Bài viết này minh họa các giải pháp sản xuất hoàn chỉnh đối với luyện thép lò thổi (BOS/BOF), lò điện hồ quang (EAF), tinh luyện thép thứ cấp (SSM) và đúc thỏi liên tục (CC) đối với mác thép đường ống.

Với mỗi công nghệ nêu trên cần nắm chi tiết về nhiệt độ, cách thức và chế độ bổ sung xỉ và chất hợp kim hóa, tốc độ dòng, ... theo một xâu chuỗi các bước từ khởi điểm đến khi kết thúc ra thép ở nồi chứa hay đúc tạo hình.

Sự kết hợp của các công nghệ nêu trên đôi khi không đem lại kết quả tốt nhất về chi phí/tấn sản phẩm. Các lượng bổ sung chính xác hoặc điều kiện công nghệ phụ thuộc vào thành phần ban đầu được chỉ định cho mô phỏng và sẽ yêu cầu một khoảng thời gian khi nó được khởi động. Tuy nhiên, tổng lượng và thời gian của mỗi mẻ nấu phải đáp ứng các tiêu chuẩn để có kết quả mô phỏng thành công.

Các đường link để thực hiện mô phỏng:

 1. http://www.steeluniversity.org/content/html/eng/default.asp?catid=24&pageid=2081272110 mô phỏng lò thổi Oxy.
 2. http://www.steeluniversity.org/content/html/eng/default.asp?catid=25&pageid=2081271947 lò điện hồ quang EAF.
 3. http://www.steeluniversity.org/content/html/eng/default.asp?catid=26&pageid=1022544731 tinh luyện thứ cấp.
 4. http://www.steeluniversity.org/content/html/eng/default.asp?catid=27&pageid=2081272054 đúc liên tục.

Mô phỏng luyện thép lò thổi.

BOS simulation
Các bước thực hiện cho quá trình mô phỏng Lò thổi BOS:

 • Chọn cấp độ người dùng là: University Student - Sinh viên đại học, và chuyển đến màn hình kế tiếp
 • Chọn mác thép "Linepipe Steel-Thép đường ống", và chuyển đến bước tiếp theo
 • Chọn các chất bổ sung như sau: 260 tấn kim loại lỏng; 11000kg thép phế nhẹ; 7000 kg thép phế nặng; 9000kg quặng sắt; 4800kg vôi; 7900 kg đô-lô-mi. Chuyển sang bước kế tiếp
 • Quan sát tuần tự nạp liệu, mất khoảng 30 giây. Mô phỏng bắt đầu kích hoạt và lúc này có thể điều chỉnh tốc độ mô phỏng.
 • Hạ thấp vòi phun đến độ cao thích hợp bằng cách điều chỉnh nút bấm hình mũi tên xuống ở góc phải của lò.
 • Tăng tốc độ phun lên đến 3.0 Nm3/phút. Xỉ bọt sẽ được hình thành.
 • Khi lượng xỉ bọt tạo thành dâng đến khoảng nửa lò, điều chỉnh chiều cao vòi phun xuống thấp cho đến khi mức độ (độ cao) xỉ được ổn định.
 • Bấm nút P vào bất kì thời điểm nào để quan sát đường chảy lỏng ở giản đồ pha Fe-C. Giản đồ này biểu thị hàm lượng C và nhiệt độ của thép chảy lỏng theo hàm của thời gian. Đóng hộp thoại này để tiếp tục.
 • Giám sát cẩn thận tốc độ thổi Oxy và khoảng nhiệt độ yêu cầu. Quá trình thổi kết thúc khi sử dụng hết 14500 Nm3 khí Oxy. Ngưng thổi Oxy và thực hiện phép đo nhúng để xác định thành phần bằng cách nhấn nút 'R' và chọn 'Take new sample - Phân tích mẫu mới'. Sau ít phút kết quả thành phần thép lỏng sẽ được thể hiện. Đóng hộp hiển thị này để tiếp tục.
 • Rút vòi phun lên và tháo thép lỏng bằng nút mũi tên hình cung ở góc bên phải của lò thổi.
 • Chú ý, mức độ lưu huỳnh của thép lỏng tháo ra nếu nằm cao hơn mức qui đinh sẽ được khử bằng biện pháp tinh luyện thứ cấp tiếp theo.
xahoihoctap.NET
Author: Social Learning Network
About: Teaching resource - the 1st Vietnamse Portal in Metallurgy and Materials Technology. Cổng thông tin về lĩnh vực luyện kim và kỹ thuật vật liệu. Lĩnh vực chủ chốt: gang trắng Cr cao, thiêu kết xung điện plasma, xử lý nhiệt, tự động hóa trong luyện kim, luyện kim phi coke, động học hoàn nguyên Oxit sắt.

Donate

Donate using PayPal
Amount: