Hướng dẫn sử dụng phần mềm ImageJ cho phân tích kích thước hạt - Grain Size Analysis - ImageJ

Category: Teaching Published: 24 October 2010
Hits: 13958

Grain Size Analysis - ImageJ

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn sử dụng phần mềm ImageJ để phân tích tính toán phân bố kích thước hạt (grain size and size distribution).

Nội dung gồm 2 phần: Cách tải phần mềm và các bước thao tác sử dụng phần mềm ImageJ để xử lý ảnh và phân tích số liệu nhận được.

Chi tiết nội dung file trình chiếu, các bạn xem tại đây (bấm nút Full Screen để xem toàn màn hình)

xahoihoctap.NET
Author: Social Learning Network
About: Teaching resource - the 1st Vietnamse Portal in Metallurgy and Materials Technology. Cổng thông tin về lĩnh vực luyện kim và kỹ thuật vật liệu. Lĩnh vực chủ chốt: gang trắng Cr cao, thiêu kết xung điện plasma, xử lý nhiệt, tự động hóa trong luyện kim, luyện kim phi coke, động học hoàn nguyên Oxit sắt.

Donate

Donate using PayPal
Amount: