Học mô phỏng luyện thép đến đúc liên tục tại steeluniversity.org

Category: Teaching Published: 05 October 2010
Hits: 9653

Steel process

Bài viết này được lược dịch và bổ sung nội dung từ bài viết "learn how to continuously cast steel on the internet atsteeluniversity.org" của tác giả D.J. Naylor, C. Bernhard, A.M. Green and T. Sjökvist.

Giới thiệu

Hiệ n nay sự quan tâm toàn cầu trong công nghiệp thép về sự giảm số lượng sinh viên theo học đại học về luyện kim và khoa học vật liệu và sinh viên tốt nghiệp đang tìm kiếm công việc trong ngành công nghiệp này. Không có lực lượng nhà khoa học và kỹ sư trẻ, tài năng và năng động, công nghiệp thép sẽ khó giữ khả năng đổi mới và duy trì cạnh tranh. Hơn nữa, những sinh viên tốt nghiệp này khi tham gia vào ngành công nghiệp này thường không có đủ kiến thức về luyện kim đen (kỹ thuật gang thép) để có thể vận hành một cách hiệu quả  hoặc phát triển các công nghệ luyện thép hoặc ứng dụng của họ. Bởi thế, các công ty về thép trên thế giới đang sử dụng gia tăng thời gian và khoản tiền cung cấp cho các chương trình đào tạo đối với nhân viên mới. Trong khi một số chi phí cho các yêu cầu đặc trưng của công ty, phần lớn kiến thức là chung đối với tổng thể nền công nghiệp. Kết quả khác của sự giảm là số lượng các nhà chuyên môn và trường đại học đào tạo kiến thức chuyên môn về luyện kim cơ sở sắt và sự cập nhật kinh nghiệm về công nghiệp thép hiện đại cũng đang giảm dần và tiến dần đến cấp độ kết thúc. Nế u không có hành động từ bây giờ, giảng dạy và nghi ên cứu về luyện kim cơ sở sắt trong các trường đại học, trong trung hạn, sẽ không bền vững. Do đó, điều quan trọng cơ bản nhất là công nghiệp thép cải thiện hình ảnh của mình với các cộng đồng chuyên ngành và đối tượng dự tuyển tiềm năng, những người cũng cần được thông tin và có mối quan tâm hơn về thép và nhận thức rằng quá trình phát triển trong ngành công nghiệp là khuyến khích, cạnh tranh và khen thưởng.

Một số hình ảnh của SV Kỹ thuật gang thép K51 tham gia thực tập mô phỏng:

Mô phỏng luyện thép lò thổi BOS

Mô phỏng luyện thép lò điện hồ quang EAF

 

Toàn văn bài viết:

xahoihoctap.NET
Author: Social Learning Network
About: Teaching resource - the 1st Vietnamse Portal in Metallurgy and Materials Technology. Cổng thông tin về lĩnh vực luyện kim và kỹ thuật vật liệu. Lĩnh vực chủ chốt: gang trắng Cr cao, thiêu kết xung điện plasma, xử lý nhiệt, tự động hóa trong luyện kim, luyện kim phi coke, động học hoàn nguyên Oxit sắt.

Donate

Donate using PayPal
Amount: