Secondary steelmaking simulation-Vietnamese version

Category: Teaching Published: 07 December 2009
Hits: 6216

Bản hướng dẫn sử dụng mô phỏng thép được biên dịch sử dụng cho sinh viên năm thứ 5-K50 Kỹ thuật gang thép. Phần mềm sử dụng được nêu chi tiết ở link sau đây!!!

xahoihoctap.NET
Author: Social Learning Network
About: Teaching resource - the 1st Vietnamse Portal in Metallurgy and Materials Technology. Cổng thông tin về lĩnh vực luyện kim và kỹ thuật vật liệu. Lĩnh vực chủ chốt: gang trắng Cr cao, thiêu kết xung điện plasma, xử lý nhiệt, tự động hóa trong luyện kim, luyện kim phi coke, động học hoàn nguyên Oxit sắt.

Donate

Donate using PayPal
Amount: