Thermodynamics and the End of the Universe: Energy, Entropy, and the fundamental laws of physics

Category: Teaching
Published: 01 December 2013
Hits: 3327

Easy to understand animation explaining energy, entropy, and all the basic concepts including refrigeration, heat engines, and the end of all life in the Universe.

 

Quantum Mechanics: Animation explaining quantum physics

Category: Teaching
Published: 01 December 2013
Hits: 7401

Covers all the topics, including wave particle duality, Schrodinger's cat, EPR / Bell inequality, and the relationship between measurement and entanglement.

 

Hướng dẫn sử dụng các tiên ích MS Words để viết luận văn

Category: Teaching
Published: 22 December 2010
Hits: 17754

Bài viết này sẽ đưa ra gợi ý hướng dẫn để có cách trình bày văn bản sao cho đem lại sự thuận tiện nhất.

Nội dung bài viết bao gồm:

  • Một số nguyên tắc đơn giản.
  • Sử dụng, sửa đổi các heading
  • Khái niệm đoạn văn (Paragraph), ngắt trang (Page Break), ngắt dòng (Break), nhảy cách và căn khoảng...
 

Hướng dẫn sử dụng phần mềm ImageJ cho phân tích kích thước hạt - Grain Size Analysis - ImageJ

Category: Teaching
Published: 24 October 2010
Hits: 12245

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn sử dụng phần mềm ImageJ để phân tích tính toán phân bố kích thước hạt (grain size and size distribution).

Nội dung gồm 2 phần: Cách tải phần mềm và các bước thao tác sử dụng phần mềm ImageJ để xử lý ảnh và phân tích số liệu nhận được.

 

Mô phỏng quá trình luyện thép - Step by steps

Category: Teaching
Published: 18 November 2010
Hits: 21467

Bài viết này minh họa các giải pháp sản xuất hoàn chỉnh đối với luyện thép lò thổi (BOS/BOF), lò điện hồ quang (EAF), tinh luyện thép thứ cấp (SSM) và đúc thỏi liên tục (CC) đối với mác thép đường ống.

Với mỗi công nghệ nêu trên cần nắm chi tiết về nhiệt độ, cách thức và chế độ bổ sung xỉ và...

 

Học mô phỏng luyện thép đến đúc liên tục tại steeluniversity.org

Category: Teaching
Published: 05 October 2010
Hits: 9201

Bài viết này được lược dịch và bổ sung nội dung từ bài viết "learn how to continuously cast steel on the internet atsteeluniversity.org" của tác giả D.J. Naylor, C. Bernhard, A.M. Green and T. Sjökvist.

Giới thiệu

Hiệ n nay sự quan tâm toàn cầu trong công nghiệp thép về sự giảm số lượng sinh...

 

Page 2 of 7

Donate

Donate using PayPal
Amount: