Hướng dẫn sử dụng chức năng tìm kiếm Google để search tài liệu học tập tiếng Anh

Category: Teaching
Published: 04 March 2014
Hits: 13271

Trong bài viết này, sẽ giới thiệu với các bạn các kỹ năng tìm kiếm tài liệu học tập Online từ trang tìm kiếm của google.

Trước tiên, hãy truy cập trang tìm kiếm nâng cao Google Advanced Search (click here).

Bài viết này chỉ hỗ trợ việc tìm kiếm...

 

MSE 3436 - Micro-structural characterization (ATP k55)

Category: Teaching
Published: 31 December 2013
Hits: 8382

MSE3436, Fall 2013: for K55 advanced training program - Materials Science and Engineering.

  • Location: D6-206
  • Time: Every Tuesday, 14h50 - 17h20: 8+8 weeks: Sept, 3rd - December 31th, 2013
  • Final Exam: 9h30 at D6-206 on Tuesday, December...
 

Thermodynamics and the End of the Universe: Energy, Entropy, and the fundamental laws of physics

Category: Teaching
Published: 01 December 2013
Hits: 3718

Easy to understand animation explaining energy, entropy, and all the basic concepts including refrigeration, heat engines, and the end of all life in the Universe.

 

Hướng dẫn sử dụng các tiên ích MS Words để viết luận văn

Category: Teaching
Published: 22 December 2010
Hits: 19732

Bài viết này sẽ đưa ra gợi ý hướng dẫn để có cách trình bày văn bản sao cho đem lại sự thuận tiện nhất.

Nội dung bài viết bao gồm:

  • Một số nguyên tắc đơn giản.
  • Sử dụng, sửa đổi các heading
  • Khái niệm đoạn văn (Paragraph), ngắt trang (Page Break), ngắt dòng (Break), nhảy cách và căn khoảng...
 

Quantum Mechanics: Animation explaining quantum physics

Category: Teaching
Published: 01 December 2013
Hits: 8714

Covers all the topics, including wave particle duality, Schrodinger's cat, EPR / Bell inequality, and the relationship between measurement and entanglement.

 

Mô phỏng quá trình luyện thép - Step by steps

Category: Teaching
Published: 18 November 2010
Hits: 25047

Bài viết này minh họa các giải pháp sản xuất hoàn chỉnh đối với luyện thép lò thổi (BOS/BOF), lò điện hồ quang (EAF), tinh luyện thép thứ cấp (SSM) và đúc thỏi liên tục (CC) đối với mác thép đường ống.

Với mỗi công nghệ nêu trên cần nắm chi tiết về nhiệt độ, cách thức và chế độ bổ sung xỉ và...

 

Page 2 of 7

Donate

Donate using PayPal
Amount: