Secondary steelmaking simulation-Vietnamese version

Category: Teaching
Published: 07 December 2009
Hits: 5860

Bản hướng dẫn sử dụng mô phỏng thép được biên dịch sử dụng cho sinh viên năm thứ 5-K50 Kỹ thuật gang thép. Phần mềm sử dụng được nêu chi tiết ở link sau đây!!!

 

Thiêu kết xung điện Plasma SPS - (Spark Plasma Sintering) - Phần I

Category: Teaching
Published: 17 November 2009
Hits: 6857

Kỹ thuật Thiêu Kết Xung Điện Plasma (SPS), là một kỹ thuật tương đối với mới cho phép chuẩn bị mẫu vật liệu có mật độ (tỷ trọng) lý tưởng (full dense) tại nhiệt độ thiêu kết tuơng đối thấp và khoảng thời gian giữ nhiệt (holding time) ngắn hơn...

 

Giving a lecture - Method and Tools

Category: Teaching
Published: 06 October 2009
Hits: 7655

This attachment file is a text from http://www.amnestysummercamp.nl/lecture.htm.

The content is very useful for you in teaching.

Here are my BenQ Computer, Wireless RF Presentation Laser Pen and YP-VX1 Q【2GB】Samsung Voice recording.

 

One of the most useful resources for teaching is...

 

Scientific terminology in MSE

Category: Teaching
Published: 19 October 2009
Hits: 5844
  • Impurities vs. Inclusions
  • xxx

 

ImageJ - Image Processing and Analysis in Java

Category: Teaching
Published: 05 October 2009
Hits: 7886

 

 

Page 5 of 7

Donate

Donate using PayPal
Amount: