MSE 3436 - Micro-structural characterization (ATP k52)

Category: Teaching
Published: 23 August 2010
Hits: 9689

MSE 3436, Fall 2010: for K52 advanced training program - Materials Science and Engineering.

  • Location: D6-301
  • Time: Every Monday, 14h50 - 17h20: 15 weeks: August, 23th - December 3rd, 2010
  • Final Exam: 14h30 at D6-301 on Monday, December 06,...
 

Lời tựa - Microstructural Characterization of Materials, 2nd Edition

Category: Teaching
Published: 13 August 2010
Hits: 7812

Các quyết định logic nhất thường dựa vào các câu trả lời chấp nhận được đối với các câu hỏi rõ ràng, như là cái gì (what), tại sao (why) and như thế nào (how)? Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công nghệ, câu hỏi phổ biến đầu tiên thường là...

 

Khoa học và kỹ thuật vật liệu - Materials Science and Engineering in a nutshell

Category: Teaching
Published: 09 April 2010
Hits: 7521

{extranews media="mp3" }/mp3/study/mse-in-a-nutshell.mp3{/extranews}

{extranews media="mp3" }/mp3/study/what-is-mse.mp3{/extranews}

{extranews media="mp3" }/mp3/study/engineering-materials.mp3{/extranews}

Xem chi tiết bài giảng.

 

 

Công nghệ luyện kim phi coke tại Việt Nam - triển vọng và phát triển

Category: Teaching
Published: 10 February 2010
Hits: 3021

Bài viết này sẽ giới thiệu một số nội dung về công nghệ luyện kim phi coke ứng dụng tại Việt Nam: triển vọng và phát triển.

 

 

The Fourier Transforms and Its Applications

Category: Teaching
Published: 31 March 2010
Hits: 13122
{extranews media="rss" items="5" introitems="0" introimage="0" width="280" height="208" char="0"}http://feeds.feedburner.com/TheFourierTransformsAndItsApplications-Video{/extranews}

{extranews media="rss" items="5" itemfrom="5" introimage="0" width="280" height="208"...
 

Sắt xốp - xương sống của luyện thép :: Sponge Iron - A nerve for steelmaking

Category: Teaching
Published: 25 January 2010
Hits: 12082

Một cái nhìn khái quát về công nghiệp sắt xốp Ấn Độ

Câu chuyện về sắt xốp, được gắn liền với công nghiệp Hoàn nguyên trực tiếp oxyt sắt (DRI), là chủ đề thú vị trong quá trình phát triển của Ấn Độ. Ba thập kỉ trước, công nghiệp DRI xuất hiện do đòi hỏi đột biến trong các nhà máy thép mini khi...

 

Page 3 of 7

Donate

Donate using PayPal
Amount: