Kulkul - Sinh nhật thứ 2 - Two-year-old birthday

Category: Blog Published: 09 September 2009
Hits: 7616

Sinh nhật con gái  Thanh Thảo 2 tuổi.

Những mốc đáng nhớ:

  • Hai tuổi: Con lớn và tiến bộ từng ngày, nhiều bất ngờ lớn.
  • Một tuổi: Những bước đi chập chững
Sinh nhật lần thứ 2 của Kulkul:
Kulkul's birthday - Sinh nhật Nguyễn Thanh Thảo 2 tuổi

Kulkul - Nguyễn Thanh Thảo - 2nd birthday - Sinh nhật 2 tuổi
Kulkul at papaw garden
Kulkul at papaw garden - eating papaw

Movie tại nhà bà Hỷ: Xem trực tuyến.

Kulkul's world - Thế giới của Kulkul

Update:
Ảnh chụp tại làng Vàng, Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội 25th Sept. 2009.
Kulkul and her mother at Vang village

Old House Wall - Vang Village
xahoihoctap.NET
Author: Social Learning Network
About: Teaching resource - the 1st Vietnamse Portal in Metallurgy and Materials Technology. Cổng thông tin về lĩnh vực luyện kim và kỹ thuật vật liệu. Lĩnh vực chủ chốt: gang trắng Cr cao, thiêu kết xung điện plasma, xử lý nhiệt, tự động hóa trong luyện kim, luyện kim phi coke, động học hoàn nguyên Oxit sắt.

Donate

Donate using PayPal
Amount: