Phần mềm tính toán và vẽ đồ thị

Category: Blog Published: 24 July 2009
Hits: 8343

Bài viết này giới thiệu 1 số phần mềm miễn phí sử đụng dể tính toán ma trận, tính toán thống kê và vẽ đồ thị đối với 1 tập hợp số liệu thực nghiệm

Tham khảo link sau đây: List of graphing software

Hiện tại tôi thấy có 2 phần mềm khá hấp dẫn là: ScilabSciDAVis.

Các phần mềm thương mại

Hẳn các bạn cũng đã từng sử dụng phần mềm thương mại khá hữu ích là Matlab, Origin, GraphPad Prism:

  • Matlab sử dụng để tính toán ma trận, tính toán số và symbol, vẽ đồ thị các mặt,....
  • Origin và GraphPad Prism được sử dụng để biểu diễn đồ thị cho các tập hợp số liệu, tính toán xử lý trên các tập số liệu.

Sẽ viết tiếp ....

xahoihoctap.NET
Author: Social Learning Network
About: Teaching resource - the 1st Vietnamse Portal in Metallurgy and Materials Technology. Cổng thông tin về lĩnh vực luyện kim và kỹ thuật vật liệu. Lĩnh vực chủ chốt: gang trắng Cr cao, thiêu kết xung điện plasma, xử lý nhiệt, tự động hóa trong luyện kim, luyện kim phi coke, động học hoàn nguyên Oxit sắt.

Donate

Donate using PayPal
Amount: