National Programme on Technology Enhanced Learning - Học trực tuyến các bài giảng tiếng Anh

Category: Blog Published: 03 June 2014
Hits: 11195

This is a collection of Youtube video collection for Learning ...

Gồm có:

  • Các bài giảng từ NPTel.
  • Các bài giảng của giáo sư H. K. D. H. Bhadeshia từ University of Cambridge/JRDC
  • Và các bài giảng chọn lọc từ các trang sau.

Loading Player...
Watching: National Programme on Technology Enhanced Learning
Loading...


Xem hướng dẫn duyệt các video tại đây: Hướng dẫn sử dụng và duyệt video từ module Youtube 

Donate

Donate using PayPal
Amount: