Radio online and learning English online - Effortless English Podcast

Category: Blog Published: 21 December 2013
Hits: 10523

Effortless English Podcast | Learn English with AJ Hoge

The Effortless English Show with AJ Hoge teaches you to speak English powerfully. AJ is the author of "Effortless English: Learn To Speak English Like A Native" and is known as "The World's #1 English Teacher". Learn English. Learn English vocabulary. Learn about American culture.

xahoihoctap.NET
Author: Social Learning Network
About: Teaching resource - the 1st Vietnamse Portal in Metallurgy and Materials Technology. Cổng thông tin về lĩnh vực luyện kim và kỹ thuật vật liệu. Lĩnh vực chủ chốt: gang trắng Cr cao, thiêu kết xung điện plasma, xử lý nhiệt, tự động hóa trong luyện kim, luyện kim phi coke, động học hoàn nguyên Oxit sắt.

Donate

Donate using PayPal
Amount: