Radio online and learning English online

Category: Blog Published: 21 December 2013
Hits: 7883

Bài viết này tổng hợp các kênh radio online và các kênh học tiếng online.

Learning English Broadcast - Voice of America

Learning English programs use a limited vocabulary and short sentences. They are read at a slower pace than VOA's other English broadcasts. Our broadcasts were formerly known as Special English.
 • Learning English Broadcast - March 29, 2017

  Posted on: 28 March 2017, 6:30 pm
  Learning English use a limited vocabulary and are read at a slower pace than VOA's other English broadcasts. Previously known as Special English.

 • Learning English Broadcast - March 28, 2017

  Posted on: 27 March 2017, 6:30 pm
  Learning English use a limited vocabulary and are read at a slower pace than VOA's other English broadcasts. Previously known as Special English.

 • Learning English Broadcast - March 27, 2017

  Posted on: 26 March 2017, 6:30 pm
  Learning English use a limited vocabulary and are read at a slower pace than VOA's other English broadcasts. Previously known as Special English.

 • Learning English Broadcast - March 26, 2017

  Posted on: 25 March 2017, 6:30 pm
  Learning English use a limited vocabulary and are read at a slower pace than VOA's other English broadcasts. Previously known as Special English.

 • Learning English Broadcast - March 25, 2017

  Posted on: 24 March 2017, 6:30 pm
  Learning English use a limited vocabulary and are read at a slower pace than VOA's other English broadcasts. Previously known as Special English.

Words and Their Stories - Voice of America

Words and Their Stories programs explain idioms and expressions that many learners of American English find difficult to understand.

xahoihoctap.NET
Author: Social Learning Network
About: Teaching resource - the 1st Vietnamse Portal in Metallurgy and Materials Technology. Cổng thông tin về lĩnh vực luyện kim và kỹ thuật vật liệu. Lĩnh vực chủ chốt: gang trắng Cr cao, thiêu kết xung điện plasma, xử lý nhiệt, tự động hóa trong luyện kim, luyện kim phi coke, động học hoàn nguyên Oxit sắt.

Donate

Donate using PayPal
Amount: