Withdrawn - where is money?

Category: Blog Published: 24 September 2010
Hits: 8084

Tiêu đề của bài viết chả liên quan gì đến nội dung.

Just a new begining

Ảnh: nguồn ảnh từ google

... viết tiếp sau.

 

xahoihoctap.NET
Author: Social Learning Network
About: Teaching resource - the 1st Vietnamse Portal in Metallurgy and Materials Technology. Cổng thông tin về lĩnh vực luyện kim và kỹ thuật vật liệu. Lĩnh vực chủ chốt: gang trắng Cr cao, thiêu kết xung điện plasma, xử lý nhiệt, tự động hóa trong luyện kim, luyện kim phi coke, động học hoàn nguyên Oxit sắt.

Donate

Donate using PayPal
Amount: