Nhật ký Illinois: Visiting scholar at University of Illinois at Urbana-Champaign - China's World

Category: Blog Published: 05 August 2010
Hits: 22701

Có lẽ từ nước Mỹ trở về mấy thấy 1 nước Mỹ tràn ngập hàng quá Trung Quốc. Hiếm có thể mua được món đồ gì made in USA ngoại trừ các mặt hàng về thuốc và thực phẩm chức năng-là những sản phẩm công nghệ cao.

Iphone Back Cover

Lâu lâu ...

viet4777
Author: Nguyễn Hoàng Việt
About: Viet Nguyen-Hoang is a lecturer in school of Materials Science and Engineering at HUST (www.hust.edu.vn). He starts coding with Joomla from 2006. His lectures could be found at kythuatvatlieu.ORG. His writing is about IT, Joomla and his teaching topics.

Donate

Donate using PayPal
Amount: