Investment Casting Process

Category: Blog Published: 23 April 2010
Hits: 8802

RLM Industries Inc. new Investment Casting Video

Giới thiệu vài video về đúc mẫu chảy/cháy. Videos that display the investment casting process that are informative and interesting. Bet you didn't know that investment castings could be used for just about anything, come see how!

{extranews}http://www.youtube.com/my_playlists?p=7C0688DB72E98768{/extranews}

xahoihoctap.NET
Author: Social Learning Network
About: Teaching resource - the 1st Vietnamse Portal in Metallurgy and Materials Technology. Cổng thông tin về lĩnh vực luyện kim và kỹ thuật vật liệu. Lĩnh vực chủ chốt: gang trắng Cr cao, thiêu kết xung điện plasma, xử lý nhiệt, tự động hóa trong luyện kim, luyện kim phi coke, động học hoàn nguyên Oxit sắt.

Donate

Donate using PayPal
Amount: