Kulkul - con lớn từng ngày

Category: Blog Published: 16 April 2010
Hits: 8749

Hoc lam nguoi lon

Trò ngồi vắt chân - bắt trước kiểu ngồi của Ông Nội.

 

Hoc lam nguoi lon!

Bấm bấm máy tính. Kulkul: Bố Việt bấm bấm máy tính đi. Hồi mấy tuần đầu mới biết Kul còn hay vòi chơi máy tính về sau cũng không thấy vòi chơi máy tính nữa.

 

Having dinner!

Cho Kulkul ăn - bữa nào cũng vất thế này đây!

 

Viewing Mr. Bean

Mr. Bean - món xem sở trường của Kulkul trong các bữa tối.

 

Một số video của Kulkul.

xahoihoctap.NET
Author: Social Learning Network
About: Teaching resource - the 1st Vietnamse Portal in Metallurgy and Materials Technology. Cổng thông tin về lĩnh vực luyện kim và kỹ thuật vật liệu. Lĩnh vực chủ chốt: gang trắng Cr cao, thiêu kết xung điện plasma, xử lý nhiệt, tự động hóa trong luyện kim, luyện kim phi coke, động học hoàn nguyên Oxit sắt.

Donate

Donate using PayPal
Amount: