Lễ ra mắt cuốn sách "Người đàn ông của Thép Park Tae Joon: The steel king"-Book launching ceremony

Category: Blog Published: 28 January 2010
Hits: 9366

Người đàn Ông của thép Park Tea Joon - The steel king

POSCO information and Park Tae-Joon's profile

The Pohang Iron and Steel Company, or POSCO.

The founder of POSCO Park Tae-Joon.

Key date:

1968: Pohang Iron and Steel is founded.

1970: Company begins construction on first phase of Pohang plant.

1981: Last phase of Pohang plant is completed.

1985: Company begins construction on Gwangyang Works.

1992: Last phase of Gwangyang is completed.

1998: South Korean government begins privatizing POSCO.

2001: Privatization is completed.

2002: Company officially changes name to POSCO.

Park Tae-Joon : a spirit of steel

The steel king - launching book ceremony

 

Lễ ra mắt cuốn sách

 

Giới thiệu đại biểu

The steel king - book launching ceremony

Lời phát biểu của Ông Park Tae-Joon:

Chụp ảnh lưu niệm cùng Ông Park Tae Joon.

The steel king - book launching ceremony

The steel king - book launching ceremony

Giao lưu và xin chữ ký - Trong lễ ra mắt sách chỉ khoảng 10 người được ký sách, trong đó có TS. Nguyễn Thị Hoàng Oanh và PGS. Đào Minh Ngừng là những người may mắn nhận đuọc chữ ký.

The steel king - book launching ceremony

Chữ ký của Park Tae Joon - cha đẻ của POSCO, cựu thủ tướng Hàn Quốc.
The steel king - his signature

 

Tham khảo chính:

xahoihoctap.NET
Author: Social Learning Network
About: Teaching resource - the 1st Vietnamse Portal in Metallurgy and Materials Technology. Cổng thông tin về lĩnh vực luyện kim và kỹ thuật vật liệu. Lĩnh vực chủ chốt: gang trắng Cr cao, thiêu kết xung điện plasma, xử lý nhiệt, tự động hóa trong luyện kim, luyện kim phi coke, động học hoàn nguyên Oxit sắt.

Donate

Donate using PayPal
Amount: