Các mẫu giấy tờ liên quan của ĐHBK Hà Nội

Category: Blog
Published: 16 June 2014
Hits: 3575

Bài viết này lưu trữ các thông tin liên quan đến cá nhân khi làm các thủ tục tại trường ĐHBK HN (HUST).

Nội dung đầu tiên là việc chuẩn bị các giấy tờ liên quan để làm quyết định cử đi công tác nước ngoài và xin Visa tại ĐSQ Hàn Quốc tại Hà Nội.

 

English for kids - tiếng Anh cho trẻ em

Category: Blog
Published: 03 June 2014
Hits: 10145

This is a collection of Youtube video collection for kids to learn ...

Hợp tuyển các kênh youtube hỗ trợ học tiếng Anh cho trẻ em rất hấp dẫn ...

 

National Programme on Technology Enhanced Learning - Học trực tuyến các bài giảng tiếng Anh

Category: Blog
Published: 03 June 2014
Hits: 8841

This is a collection of Youtube video collection for Learning ...

Gồm có:

  • Các bài giảng từ NPTel.
  • Các bài giảng của giáo sư H. K. D. H. Bhadeshia từ University of Cambridge/JRDC
  • Và các bài giảng chọn lọc từ các trang sau.
 

Learn Korean online - Học tiếng Hàn

Category: Blog
Published: 03 June 2014
Hits: 4637

This is a collection of Youtube video collection for Korean study ... Tập hợp các series bài học tiếng Hàn từ sơ cấp đến trung và cao cấp. Bạn sẽ hài lòng với các kênh miễn phí này.

 

 

Learn English online - Học tiếng Anh trực tuyến

Category: Blog
Published: 03 June 2014
Hits: 4875

This is a collection of Youtube video collection for English study ...

Welcome to Learn English online. Learn English online with the help of this free website from the Youtube with games, stories, listening activities and grammar. Based on these,  It is provided free lessons in grammar, usage,...

 

Movie series về Peppa Pig

Category: Blog
Published: 05 May 2014
Hits: 7037

Peppa Pig is a British preschool animated television series created, directed and produced by Astley Baker Davies which originally aired on 31 May 2004 and distributed by E1 Kids. To date, four seasons have been aired. It is shown in 180 territories.

 

Page 1 of 6

Donate

Donate using PayPal
Amount: