Nghề nghiệp trong tương lai - 2 kĩ năng mà bạn cần phải có

Category: Blog
Published: 07 May 2017
Hits: 1042

Công việc trong tương lai là một chủ đề chính trong hội nghị thường niên diễn đàn kinh tế thế giới năm nay. Để biết thêm thông tin, hãy xem Promise or Peril, giải mã phiên họp về việc làm trong tương lai tại đây.

Một robot có thể làm công việc...

 

Các mẫu giấy tờ liên quan của ĐHBK Hà Nội

Category: Blog
Published: 16 June 2014
Hits: 4979

Bài viết này lưu trữ các thông tin liên quan đến cá nhân khi làm các thủ tục tại trường ĐHBK HN (HUST).

Nội dung đầu tiên là việc chuẩn bị các giấy tờ liên quan để làm quyết định cử đi công tác nước ngoài và xin Visa tại ĐSQ Hàn Quốc tại Hà Nội.

 

English for kids - tiếng Anh cho trẻ em

Category: Blog
Published: 03 June 2014
Hits: 13321

This is a collection of Youtube video collection for kids to learn ...

Hợp tuyển các kênh youtube hỗ trợ học tiếng Anh cho trẻ em rất hấp dẫn ...

 

Learn English online - Học tiếng Anh trực tuyến

Category: Blog
Published: 03 June 2014
Hits: 6185

This is a collection of Youtube video collection for English study ...

Welcome to Learn English online. Learn English online with the help of this free website from the Youtube with games, stories, listening activities and grammar. Based on these,  It is provided free lessons in grammar, usage,...

 

National Programme on Technology Enhanced Learning - Học trực tuyến các bài giảng tiếng Anh

Category: Blog
Published: 03 June 2014
Hits: 11196

This is a collection of Youtube video collection for Learning ...

Gồm có:

  • Các bài giảng từ NPTel.
  • Các bài giảng của giáo sư H. K. D. H. Bhadeshia từ University of Cambridge/JRDC
  • Và các bài giảng chọn lọc từ các trang sau.
 

Learn Korean online - Học tiếng Hàn

Category: Blog
Published: 03 June 2014
Hits: 5470

This is a collection of Youtube video collection for Korean study ... Tập hợp các series bài học tiếng Hàn từ sơ cấp đến trung và cao cấp. Bạn sẽ hài lòng với các kênh miễn phí này.

 

 

Page 1 of 7

Donate

Donate using PayPal
Amount: