English for kids - tiếng Anh cho trẻ em

Category: Blog
Published: 03 June 2014
Hits: 9790

This is a collection of Youtube video collection for kids to learn ...

Hợp tuyển các kênh youtube hỗ trợ học tiếng Anh cho trẻ em rất hấp dẫn ...

 

National Programme on Technology Enhanced Learning - Học trực tuyến các bài giảng tiếng Anh

Category: Blog
Published: 03 June 2014
Hits: 8492

This is a collection of Youtube video collection for Learning ...

Gồm có:

  • Các bài giảng từ NPTel.
  • Các bài giảng của giáo sư H. K. D. H. Bhadeshia từ University of Cambridge/JRDC
  • Và các bài giảng chọn lọc từ các trang sau.
 

Learn English online - Học tiếng Anh trực tuyến

Category: Blog
Published: 03 June 2014
Hits: 4655

This is a collection of Youtube video collection for English study ...

Welcome to Learn English online. Learn English online with the help of this free website from the Youtube with games, stories, listening activities and grammar. Based on these,  It is provided free lessons in grammar, usage,...

 

Movie series về Peppa Pig

Category: Blog
Published: 05 May 2014
Hits: 6893

Peppa Pig is a British preschool animated television series created, directed and produced by Astley Baker Davies which originally aired on 31 May 2004 and distributed by E1 Kids. To date, four seasons have been aired. It is shown in 180 territories.

 

Learn Korean online - Học tiếng Hàn

Category: Blog
Published: 03 June 2014
Hits: 4533

This is a collection of Youtube video collection for Korean study ... Tập hợp các series bài học tiếng Hàn từ sơ cấp đến trung và cao cấp. Bạn sẽ hài lòng với các kênh miễn phí này.

 

 

Đa nhiệm trên android hoạt động như thế nào

Category: IT
Published: 09 March 2014
Hits: 4616

Bài viết này nói về cách mà Android thực hiện đa nhiệm, cũng như nêu ra một số ưu điểm nhược điểm của nó.

Hệ điều hành android từ khi ra đời đã tích hợp bên trong một cơ chế đa nhiệm khá gần với máy tính, nó cho phép ứng dụng chạy nền để thực hiện các tác vụ mà không nhất thiết phải hiển thị...

 

Page 2 of 31

Donate

Donate using PayPal
Amount: